Танилцуулга: Бүлэг 1.

“Хүний ухааны философи” нэртэй Бүлэг 1-ийн нийт 5 Лекц хүн хэрхэн удамшиж хэнээс юуг удамшуулж авдаг тухай сэдэвээр эхлэж эцэстээ хүн өөрийгөө бусад хүмүүст хэрхэн таниулах тухай ярилцана.

Ихэнх хүмүүс өөрийгөө бэлэн цаанаасаа бүтээгдсэн мэт ойлгож төрсөн биеэрээ хязгаарлагддаг. Гэтэл хүний ухаан нэгэнт төрөхөд бэлэн өгөгдөхгүй тул түүнийг цааш хэрхэн хөгжүүлж өөрийгөө бүтээх вэ гэсэн оюуны түвшинд бодож хийж ажиллах шаардлага гардаг.

Олон хүмүүс өөрийнхөө ухааныг хөгжүүлэхгүй нэг л хэвэндээ үлддэг аюул бий. Тиймээс хүн өөрийнхөө ухааныг хэрхэн хөгжүүлэх болон ухаан хөгжихөд ямар саад хүндрэлүүд байдаг тухай цуврал 5  лекц өгүүлнэ.

Бүлэг 1-ийн багц 5 лекц эхэн дунд төгсгөл гэсэн гурван бүтэцтэй. Хүний ухааны сэдэв рүү хэрхэн орох түүний тухай хэрхэн өрнөл хэсэгт танилцах эцэстээ эндээс бид юу суралцах юу юу хамгийн чухал үүрэгтэй вэ гэсэн асуултуудад хариулна.

Хоорондоо холбоотой харилцан уялдаатай лекцүүд тул ганцхан лекцэнд суух ач холбогдол багатай.

Сурталчилгаа