Дархан хотод 3 сарын 25 нд Эрдэнэт хотод 3 сарын 26 нд лекц уншина.

 

Хаана Сэдэв Хэзээ
Дархан хот Залуучуудад зориулж
11 цагаас
Боловсрол ба мэргэжил 3 сарын 25
Дархан хот Насанд хүрэгчидэд зориулж
13 цаг 30 мин
Социализм, ардчилал, цаг үе 3 сарын 25
Эрдэнэт хот Залуучуудад зориулж
11 цагаас
Боловсрол ба мэргэжил 3 сарын 26
Эрдэнэт хот Насанд хүрэгчидэд зориулж
13 цаг 30 мин
Социализм, ардчилал, цаг үе 3 сарын 26

 

Сурталчилгаа