“Schopenhauer Lesen” философийн сургалт Герман хэл дээр явагдана.

Шопенхауэрийн “Die Welt als Wille und Vorstellung” номыг уншиж, орчуулж ярилцана.

9 сарын 30 аас 12 сарын 2 хүртэл. Хагас сайн өдөр бүр 14-16 цаг
Оюутаны хөнгөлөлттэй.

Бүртгүүлэх: s.molorerdene@gmail.com , https://www.facebook.com/S.MolorErdene

Online аар сургалтанд суух хүсэлтэй хүмүүс skype аар холбогдох боломжтой.

     
1 9 сарын 30 Die Welt als Vorstellung.
2 10 сарын 7 Die Welt als Wille.
3 10 сарын 14 Die Platonische Idee.
4 10 сарын 21 Kritik der Kantischen Philosophie.
5 10 сарын 28 Vom vernunftlosen Intellektuellen.
6 11 сарын 4 Ueber den praktischen Gebrauch der Vernunft und den Stoizismus
7 11 сарын 11 Vom Primat des Willens im Selbstbewusstsein
8 11 сарын 18 Ueber das innere Wesen der Kunst
9 11 сарын 25 Ueber Geschichte
10 12 сарын 2 Erblichkeit der Eigenschaften
Сурталчилгаа

“Schopenhauer Reading” философийн сургалт Англи хэл дээр явагдана.

Шопенхауэрийн “The World as Will and Representation” номыг уншиж, орчуулж ярилцана.

10 сарын 1 нээс 12 сарын 3 хүртэл. Бүтэн сайн өдөр бүр 11-13 цаг
Оюутаны хөнгөлөлттэй.

Бүртгэх: s.molorerdene@gmail.com , https://www.facebook.com/S.MolorErdene

Online аар сургалтанд суух хүсэлтэй хүмүүс skype аар холбогдох боломжтой.

     
1 10 сарын 1 The World as Representation.
2 10 сарын 8 The World as Will.
3 10 сарын 15 The Platonic Idea
4 10 сарын 22 Criticism of the Kantian Philosophy
5 10 сарын 29 On the Intellect Devoid of Reason.
6 11 сарын 5 On the Practical Use of Our Reason and on Stoicism
7 11 сарын 12 On the Primacy of the Will in Self-consciousness
8 11 сарын 19 On the Inner Nature of Art
9 11 сарын 26 On History
10 12 сарын 3 The Hereditary Nature of Qualities

 

С. Молор-Эрдэнэ. “Zizek Lectures” Жижекийн цуврал 10 лекц эхлэнэ.

Жижекийн цуврал лекцүүд “Zizek-Lectures” 9 сарын 23-наас эхэлнэ.
“Less than Nothing” Англи хэл дээрх номноос орчуулж нийтдээ цуврал 10 лекц уншина.
Лекц-д тасралтгүй суух хүсэлтэй хүмүүс дараах мэйл рүү бичиж холбогдоно уу.
s.molorerdene@gmail.com

Хугацаа: Хагас сайн бүрт 11-13 цаг хүртэл.

Байр: Бүртгүүлсэн хүмүүст мэдээлнэ.

Өдөр Сэдэв
1 9 сарын 23 Ухаанд тусах тусгал гэж юу вэ? Бидэнд ертөнц хэрхэн туяарна вэ?
2 9 сарын 30 Бурхан хаачив? Анхны орчин үеийн теологийн үүсэл.
3 10 сарын 7 Хэрхэн бодож танин мэдэх вэ?
4 10 сарын 14 Субектууд гэж хэн бэ? Абсолут мэдлэг.
5 10 сарын 21 Өөрөө гэж хэн бэ? Далд ухааны асуудал.
6 10 сарын 28 Хаа л бол Обектууд уу?
7 11 сарын 4 Хүйсүүдийн ялгааг хэрхэн тайлбарлах вэ?
8 11 сарын 11 Айдас, зориг, энтузиазм
9 11 сарын 18 Тэмцэл, түүх, хүсэл, дөлгөөн
10 11 сарын 25 Квантын физик гэж байх боломжтой юу?