“Schopenhauer Reading” философийн сургалт Англи хэл дээр явагдана.

Шопенхауэрийн “The World as Will and Representation” номыг уншиж, орчуулж ярилцана.

10 сарын 1 нээс 12 сарын 3 хүртэл. Бүтэн сайн өдөр бүр 11-13 цаг
Оюутаны хөнгөлөлттэй.

Бүртгэх: s.molorerdene@gmail.com , https://www.facebook.com/S.MolorErdene

Online аар сургалтанд суух хүсэлтэй хүмүүс skype аар холбогдох боломжтой.

     
1 10 сарын 1 The World as Representation.
2 10 сарын 8 The World as Will.
3 10 сарын 15 The Platonic Idea
4 10 сарын 22 Criticism of the Kantian Philosophy
5 10 сарын 29 On the Intellect Devoid of Reason.
6 11 сарын 5 On the Practical Use of Our Reason and on Stoicism
7 11 сарын 12 On the Primacy of the Will in Self-consciousness
8 11 сарын 19 On the Inner Nature of Art
9 11 сарын 26 On History
10 12 сарын 3 The Hereditary Nature of Qualities

 

Сурталчилгаа